Bel Ons: +32 48 739 1083

Schadeclaims

Schadeclaims

De meeste mededingingszaken die wij financieren zijn schadeclaims die volgen op een uitspraak van de Europese Commissie of een nationale mededingingsautoriteit van een van de lidstaten. In dergelijke gevallen is de aansprakelijkheid van de onderneming die wordt aangeklaagd al vastgesteld. De omvang van de schade moet echter nog worden bepaald en dat is meestal de uitdaging.

Vorderingen bij de rechtbank vanwege geleden kartelschade worden vaak ingesteld door afnemers van de partijen die samen een kartel vormden. Het biedt de mogelijkheid vergoeding te verkrijgen voor gemaakte verliezen en/of gederfde winsten. Er zijn al vele schadeclaims ingediend bij Nederlandse rechtbanken, onder meer naar aanleiding van het liftenkartel, het paraffinewaskartel, het staalkartel, het luchtvrachtkartel en het natriumchloraatkartel.

Indien u meent slachtoffer te zijn geworden van een kartel, neem dan contact met ons op via deze website.

Heeft u een kansrijke claim?