Bel Ons: +32 48 739 1083

Financiering

Financiering

Schadevergoedingsacties vanwege schending van het mededingingsrecht zijn ingewikkeld en duur. Door kapitaal in te zetten zorgen procesfinanciers ervoor dat veelbelovende schadevergoedingsacties doorgang kunnen vinden, terwijl de betrokken bedrijven, zij die slachtoffer zijn van de overtreding van de mededingingsregels, worden beschermd tegen de hoge kosten van het voeren van deze complexe rechtszaken.

Mededingingsrecht is essentieel om eerlijke concurrentie te waarborgen en monopolistisch gedrag te voorkomen, maar de regels hebben alleen zin wanneer ze ook worden gehandhaafd. Zonder financiering is handhaving in de meeste gevallen een illusie.

Private handhaving door rechters vormt een belangrijke aanvulling op de publieke handhaving van het mededingingsrecht door de Europese Commissie en nationale mededingingsautoriteiten. De doeltreffendheid van de antitrustregels verlangt dat iedereen bij de rechtbank vergoeding kan eisen voor de schade die hem is toegebracht door een inbreuk op die regels. Procesfinanciering speelt daarbij een cruciale rol.

Heeft u een kansrijke claim?