Bel Ons: +32 48 739 1083

Advocaten

Advocaten

Ondernemingen die het slachtoffer zijn geworden van schendingen van het mededingingsrecht zijn vaak niet in staat een rechtszaak aan te spannen om schadevergoeding te verkrijgen voor geleden verliezen. De kosten van de procedure zijn meestal prohibitief.

Schadevergoedingsacties vanwege schending van het mededingingsrecht zijn complex en daardoor kostbaar. Advocatenkantoren kunnen een beroep op ons doen clienten te helpen bij het verkrijgen van een vergoeding voor de schade die zij hebben geleden. Wij zorgen voor de benodigde financiering en beheren de zaak van begin tot eind, terwijl u de belangrijkste juridisch adviseur van uw cliënt blijft.

Heeft u een kansrijke claim?