Bel Ons: +32 48 739 1083

FINANCIERING VAN SCHADECLAIMS

Wij bieden benadeelde partijen de mogelijkheid compensatie
te verkrijgen voor geleden verliezen.

OUTSOURCING EN BUNDELING

Uitbesteding en samenvoeging van claims is zinvol vanwege
de complexiteit van kartelschade.

PROCESFINANCIERING BIJ KARTELSCHADE - NO CURE NO PAY

Wat is procesfinanciering

Wat is Procesfinanciering?

Procesfinanciering is een transactie waarbij een derde partij de financiele middelen verschaft om een rechtszaak te kunnen beginnen.

Geschiktheid procesfinanciering

Geschiktheid

Er zijn een paar factoren waarmee wij rekening houden bij de beoordeling of uw zaak geschikt is voor procesfinanciering.

Het financieringsproces

Fiatteringsproces

Het fiatteringsproces is vrij eenvoudig en duurt slechts een paar weken. Het bestaat uit drie fasen: Intake, Onderzoek en Advies.

Contact met Liesker Procesfinanciering

Contact

Indien u meer wilt weten over Liesker Kartelschade en wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan gerust contact met ons op.

MISSIE

Het mededingingsrecht beoogt beperkingen van de mededinging te voorkomen, opdat markten goed functioneren.

SCHADEBEGROTING

Begroting van geleden kartelschade is gebaseerd op een vergelijking van de feitelijke situatie van de eisers met de situatie waarin …

SCHADECLAIMS

Een rechtszaak wegens inbreuk op het mededingingsrecht biedt een benadeelde partij de mogelijkheid compensatie te verkrijgen.

OUTSOURCING

Het is zinvol om schadeclaims uit te besteden, vanwege de hoge kosten en de complexiteit die kartelschadezaken met zich meebrengen.

FINANCIERING

Door kapitaal in te zetten zorgen procesfinanciers ervoor dat veelbelovende schadevergoedingsacties doorgang kunnen vinden.

SCHIKKING

Ondernemingen die schade hebben geleden door kartelvorming kunnen schadevergoeding vorderen. Vaak ook worden dergelijke zaken geschikt.

Heeft u een kansrijke claim?