Bel Ons: +32 48 739 1083

Outsourcing

Outsourcing

Het is vaak zinvol, zelfs voor grote ondernemingen met een eigen juridische afdeling, om kartelschadeclaims uit te besteden gezien de hoge kosten en complexiteit van dit soort zaken. Door claims uit te besteden aan een gespecialiseerde externe partij als Liesker Kartelschade, die expertise biedt en financiering regelt, kunnen bedrijven zich blijven concentreren op hun kernactiviteiten zonder dat zij een mogelijke schadevergoeding mislopen.

Wanneer zij kiezen voor procesfinanciering, maken de betrokken bedrijven geen kosten. De financier verstrekt de middelen die nodig zijn om de rechtszaak te voeren en heeft alleen recht op een deel van de opbrengst als de zaak uiteindelijk gewonnen wordt.

Heeft u een kansrijke claim?