Bel Ons: +32 48 739 1083

Schikking

Schikking

Iedere burger en ieder bedrijf dat slachtoffer is geworden van een kartel kan bij de rechtbank vergoeding eisen voor de schade die is toegebracht. Onderzoek in opdracht van de Commissie heeft uitgewezen dat meer dan negen op de tien kartels daadwerkelijk prijsverhogingen veroorzaken. Afnemers van kartelisten bijvoorbeeld betalen dus vrijwel altijd teveel.

Benadeelde partijen kunnen inbreukplegers in rechte aanspreken voor de volledige geleden schade. De rechter zal een schadevergoeding toekennen. Vaak ook worden kartelschadezaken geschikt. Rechters en procespartijen zien de schikking over het algemeen als een win-win uitkomst. Voor de rechtbank scheelt het veel werk, gedaagden vermijden gezichtsverlies en eisers krijgen sneller hun schade vergoed.

Liesker Kartelschade zal altijd in het belang van de slachtoffers van een kartel aansturen op een faire minnelijke schikking.

Heeft u een kansrijke claim?