Bel Ons: +32 48 739 1083

Missie

Missie

Het doel van het mededingingsrecht is het voorkomen van beperking van de mededinging, zodat markten goed kunnen functioneren. Goed functionerende markten dragen in belangrijke mate bij tot economische groei en innovatie. Bedrijven worden geprikkeld om te innoveren en datgene aan te bieden waar consumenten behoefte aan hebben.

Op goed functionerende markten ontstaat een juiste prijs-kwaliteitverhouding voor producten en diensten en kunnen consumenten, bedrijven en overheden kiezen uit een groot aanbod van producten en diensten. Bij een gebrek aan concurrentie kan een ineffici├źnte markt ontstaan, waardoor gebruikers schade kunnen lijden. Van schade is bijvoorbeeld sprake wanneer afspraken die de concurrentie beperken leiden tot hogere prijzen dan zonder verminderde concurrentie het geval zou zijn.

Inbreuken op de antitrustregels zijn niet alleen schadelijk voor de economie en de consument in het algemeen. Ze berokkenen ook concrete schade, bijvoorbeeld hogere prijzen, aan concrete slachtoffers, bijvoorbeeld klanten van inbreukmakers.

Schadevergoedingsacties zijn weliswaar mogelijk maar kunnen zich uitstrekken over vele jaren en kosten vaak grote sommen geld. En dat is waar procesfinanciering kan helpen. Liesker Kartelschade kan deze hoge kosten financieren en zo schadevergoedingsacties mogelijk maken.

Heeft u een kansrijke claim?