Bel Ons: +32 48 739 1083

Wat Wij Doen

Kartelschade

Contractgeschillen en procesfinanciering

MISSIE

Het mededingingsrecht beoogt beperkingen van de mededinging te voorkomen, opdat markten goed functioneren.

Faillissementsrecht en procesfinanciering

SCHADEBEGROTING

Begroting van geleden kartelschade is gebaseerd op een vergelijking van de feitelijke situatie van de eisers met de situatie waarin …

Procesfinanciering ibj kartelschade

SCHADECLAIMS

Een rechtszaak wegens inbreuk op het mededingingsrecht biedt een benadeelde partij de mogelijkheid compensatie te verkrijgen.

Arbitrage en procesfinanciering

OUTSOURCING

Het is zinvol om schadeclaims uit te besteden, vanwege de hoge kosten en de complexiteit die kartelschadezaken met zich meebrengen.

Octrooigeschillend oplossen procesfinanciering

FINANCIERING

Door kapitaal in te zetten zorgen procesfinanciers ervoor dat veelbelovende schadevergoedingsacties doorgang kunnen vinden.

SCHIKKING

Ondernemingen die schade hebben geleden door kartelvorming kunnen schadevergoeding vorderen. Vaak ook worden dergelijke zaken geschikt.

Heeft u een kansrijke claim?